Český krajanský spolek v Athénách

VALNÁ HROMADA

Vážení členové Českého krajanského spolku v Athénách,

zveme vás na valnou hromadu a volby do správní rady a kontrolní komise spolku, které se budou konat ve čtvrtek 3.6.2021 od 18:30 v restauraci Bohemia (Dimou Tseliou 5, Athina 115 22).

Od 18:30 do 18:45 bude probíhat prezence a platba ročního členského příspěvku.

Návrh programu:

1. Zpráva o činnosti ČKSvA

(leden – květen 2021)


Lenka Kanellia,
Lucie Karagianni Jahodová

2. Zpráva o hospodaření ČKSvA

(leden – květen 2021)


Jiří Lučka

3. Zpráva revizní komise ČKSvA

(leden – květen 2021)


Veronika Angelopoulou,
Lucie Karagianni Jahodová

4. Akce plánované na rok 2021

(leden – květen 2021)


Lucie Karagianni Jahodová

5. Rozpočet na rok 2021

rekapitulace z Valné hromady ze dne 18.3.2021

6. Rozpuštění spravní rady

členové VH

7. Usnesení

8. Volby do spravní rady

Program Valné hromady byl schválen správní radou 11.5. 2021

Lenka Kanellia (předsedkyně)

Soňa Dorňáková-Stamu (tajemnice) 

Kandidátky do správní rady ČKSvA jsou:

  • Eleni Ioannou
  • Lucie Karagianni Jahodová
  • Barbora Janíčková
  • Jana Kalliontzi
  • Pavlína Šnoblová
  • Ioanna Vasdeki

Kandidátky do kontrolní komise ČKSvA jsou:

  • Kateřina Alevizaki
  • Erika Douli

Valná hromada bude přístupná všem členům s řádně uhrazeným členským příspěvkem na rok 2021.Pokud nemáte uhrazený členský příspěvek na rok 2021, můžete jej uhradit na místě. 

V průběhu Valné hromady i voleb budou dodržena veškerá aktuálně platná vládní nařízení. 

V případě, že se Valné hromady a voleb nemůžete účastnit, můžete pověřít plnou mocí svého zástupce. Plnou moc je možné zařídit na KEΠ nebo elektronicky.