KNIHOVNA

UPOZORNĚNÍ

Dovolujeme si upozornit, že spolková knihovna je dočasně uzavřená z
důvodu stěhování spolku.


Výuka českého jazyka i nadále probíhá každou sobotu v prostorách 3. ZŠ
Agios Dimitrios (Mitropetrova 3).


Děkujeme za pochopení!