Český krajanský spolek v Athénách

Dětský minikarneval v babyklubu ČKSvA (2015)

Ráda bych poděkovala všem úžasným dětem, které přišly na sobotní minikarneval. Vaše masky byly okouzlující, všechny jste byly jedinečné! Vaše rozzářené tvářičky mě zase přesvědčily, že nejlepší zábava je právě s vámi! Když jste se nám všichni předvedli jako klauni, princezny, medvídci, fotbalisti a různé jiné masky, nikdo nepochyboval, že o pestrou zábavu bude postaráno. Hravě jste zvládli pár úkolů, co jsem si pro vás připravila, někteří z vás jste projevili skvělé výtvarné nadání, které jste ukázali na tvářích některých odvážnějších rodičů. Při tanci jsme si společně zanotovali i známé české dětské písničky a potom už následovala zasloužená svačinka připravená jak jinak než našimi šikovnými maminkami. Tímto děkuji i vám, milé maminky, za chutné občerstvení pro naše hladové dětičky. Byla bych ráda, kdybychom se v tak hojném počtu schazeli každou sobotu v baby klubu!

Anna Karamantzani